Werkwijze

Ben jij of ken jij degene die meerdere adviseurs, juristen, accountants of psychologen heeft geraadpleegd, zonder tevredenheid over de antwoorden of resultaten?

Is de strategie of oplossing die bedacht werd niet toereikend of werkt plan B niet, omdat er nog blinde vlekken in zitten? Lees dan verder, want de laatste stap naar de oplossing voor jouw probleem of dilemma is De Jan Lamers Methode.

Problemen

Zakelijk of privé. Of beide, dat is nog erger. Een probleem is vaak niet een op zichzelf staand gegeven. Het is vaak een complexe samenhang van zaken die zowel in de persoonlijke sfeer, privésfeer en/of zakelijke sfeer zijn oorzaak vindt. Het is een wirwar van feiten, gevoelens en gedachten die in een chaotische berg opgeslagen ligt. Het doolhof is zo groot dat er geen uitweg zichtbaar is.

Hoe werkt De Jan Lamers Methode?

Door erover te praten komen de feiten, de gedachten en de gevoelens meer op een rij te liggen. Oprechte interesse in de ‘hoe, wat, wie en hoezo vragen’ van mensen en organisaties om vanuit daar vraag en oplossingen bij elkaar te brengen. Door de enorme kennis en zeer bijzondere ervaringen van Jan Lamers kan hij verbanden leggen en snel en concreet de problematieken van mensen ombuigen naar strategieën die effectief werken. Hij brengt de probleemstelling en de mogelijke oplossingen bij elkaar. ‘Ik noem dit het noodzakelijke pad naar het gekozen doel’, aldus Jan Lamers.

Veranderen begint met opruimen en verbindingen verbreken die geen toegevoegde waarde hebben. Het is ingewikkeld om deze verbindingen te doorbreken. Jan laat zich niet meeslepen met het probleem en de emoties waar deze mee gepaard gaan. Hierdoor kan hij beter waarnemen. Daarnaast heeft Jan een hoge mate van vrije gedachten en is hij flexibel in zijn eigen positie. De kracht van Jan Lamers is dat hij zich kan identificeren met elk ‘poppetje’ of situatie in de probleemstelling en staat daardoor met beide benen in het probleem. Dit zonder de negatieve lading en zonder de emotie die het vaak moeilijk maken om objectief te zijn. Hij wordt, als het ware, eigenaar van het probleem.

Oplossingen

Tijdens en/of na een sessie om het probleem in kaart te brengen, komen er bij Jan allerlei mogelijke oplossingen boven drijven. Oplossingen die nog niet direct te kwalificeren zijn, maar die misschien op een later moment wel van waarde blijken of waardevol kunnen zijn voor een doelgerichte en noodzakelijke weg naar dé oplossing.

Hij is creatief in het bedenken van mogelijke oplossingen, waarbij hij het gehele probleemspectrum overziet. Hoe ingewikkeld het probleem ook mag zijn, juist door het hele veld te overzien, komen er oplossingen op tafel die het hout snijden en tot andere inzichten leiden.

De oplossingen die Jan aangeeft, zijn in eerste instantie vaak niet gewenst of gewild. Ze kunnen andere emoties oproepen die misschien moeilijke beslissingen van je vragen of weerzin opwekken. Omdat Jan zelf in het probleem staat, gaat hij in de volgende stap de persoon of personen meenemen in zijn ordening van gedachtes en het verklaren van het gehele probleem.

Het Strategisch Pad

Jan gaat de oplossingen die hij heeft bedacht voor het complex aan problemen samen met jou analyseren. Hij geeft zijn inzichten weer middels een noodzakelijk pad dat leidt van probleem naar oplossing. Hierin overziet hij alle facetten van het probleem. Jan geeft reacties en tegenacties weer als er voor een oplossing gekozen wordt. Hij geeft aan waarom het pad naar succes juist dat pad moet zijn en geeft daarbij ook aan waar in beginsel problemen hun oorsprong vinden.

Door het complexe geheel te overzien, de juiste stappen te zetten en daar de juiste volgorde aan te geven, ontstaat er langzaam een samenhangend beeld hoe te komen tot dé oplossing. Het kantelpunt in dergelijke gesprekken is het zien van de richting die Jan aanwijst. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van het doolhof en de weg naar de uitgang. Jan wijst jou de weg naar de uitgang. Het is aan jou deze weg te belopen.

Om tot het eind van de tunnel te komen, zal Jan jou begeleiden. Hij laat niet los en zorgt ervoor dat u op de juiste weg blijft. Immers, voor Jan is het pas geslaagd als hij niet meer in een probleem staat, maar als de oplossing werkelijkheid geworden is. Een oplossing die voor jou de uitkomst biedt. Ga met Jan Lamers aan de slag door jouw probleem aan te pakken en bewandel samen het pad naar de oplossing.

Schuiven naar boven