Werkwijze

De werkwijze
Van probleem naar oplossing: een strategisch pad met Jan Lamers.

Noodzakelijke routeplanning/strategieontwikkeling: als alle bronnen en geraadpleegd zijn en er zijn nog geen antwoorden en oplossingen. Hoe ga je het dan aanpakken? Dan is de Jan Lamers Methode is een bewezen methode om problemen en of dilemma’s te triggeren en oplossingen te creëren. Een werkwijze die werkt.

Hoe ingewikkeld het probleem ook mag zijn, de werkwijze van de Jan Lamers Methode overziet het hele veld. Daarnaast voorziet het in het bijzonder originele oplossingen die hout snijden en die tot andere inzichten leiden. De oplossingen die op tafel komen, zijn vaak niet wat men verwacht. Dit roept soms emoties of een afwijzende houding op, maar de dingen die men zou verwachten, hebben je tot nu toe niet gebracht waar je wil komen. En juist daarom is een andere benadering meer dan gewenst.

Jan, de bedenker van de Jan Lamers Methode, heeft het talent om voorbij bestaande grenzen en vormen te denken en over de tot nu toe afgelegde wegen heen te kijken. Hij is bijzonder creatief in het bedenken van mogelijke oplossingen waarbij hij het gehele probleemspectrum overziet.  Middels een uiterst flexibele manier van denken, objectiviteit, sterk analytisch vermogen en het feilloos aanvoelen van mensen ontstaat er een werkwijze waarbij Jan al snel tot de kern komt, die vrijwel altijd voor onmogelijk geacht werd.

Jan heeft het vermogen om zelf in de problemen te staan. Hij kan zich sterk identificeren met alle personen in kwestie. Hierdoor kan hij stap voor stap de persoon of personen meenemen in hun ordening van gedachtes en het verklaren van het gehele probleem.

Het strategisch pad

Tijdens een sessie komen onderliggende problemen naar voren die een onderdeel zijn van het hoofdprobleem. Elk onderliggend probleem wordt geanalyseerd (middels een probleemanalyse). Met de inzichten die opgedaan zijn, wordt een duidelijk  en noodzakelijk pad vastgesteld wat leidt van probleem naar oplossing.

Hierin worden alle facetten van het probleem overzien en laat Jan je duidelijk zien wat de oplossing die gekozen is teweeg kan brengen. Want er gaan dingen gebeuren. Daarom wordt duidelijk aangegeven waarom het pad naar succes juist dat pad moet zijn. Jan geeft daarbij ook aan waar in beginsel problemen hun oorsprong vinden.

Door het complexe geheel te overzien, de juiste stappen te zetten en daar de juiste volgorde aan te geven ontstaat er langzaam een gemeenschappelijk beeld hoe te komen tot DÉ OPLOSSING. Positieve overtuiging is een belangrijk kantelpunt, zonder overtuiging is elke oplossing een lege huls.

Uiteindelijk moet je er zelf mee aan de slag. Jan geeft er een gebruiksaanwijzing bij en geeft onderweg een begeleiding op maat. Jan laat niet los en zorgt ervoor dat je op de juiste weg blijft. Immers, voor Jan is het pas geslaagd als hij niet meer in een probleem staat, maar als de oplossing werkelijkheid geworden is.

Klaar om het strategische pad te bewandelen?

Neem contact op met Jan Lamers en bespreek samen met hem wat jouw mogelijkheden zijn.