Contact & Prijzen

De Jan Lamers Methode biedt verschillende mogelijkheden:

Sessie 1: Dilemmacheck en probleemanalyse
Tijdsduur +/- 1,5 uur
Prijs: €100

Wat: De cliënt legt zijn of haar dilemma of probleem uit. De coach geeft een probleemanalyse met praktisch advies en een gebruiksaanwijzing.

Sessie 2: Vervolgsessie mét coaching
Tijdsduur: +/- 3 uur
Prijs: €250

Wat: Zoeken naar belemmerende aspecten en het bedenken van oplossingen. Tijdens deze fase worden vragen gesteld als: Wat wil je in de toekomst? Waar ben je sterk/minder sterk in? Hoe zou een verandering teweeg gebracht kunnen worden? Je wordt gesteund, gecoached en begeleid in deze zoektocht.

Sessie 3: Dagsessie met P-test vooraf en nazorg
Tijdsduur: dag (in overleg)
Prijs: op aanvraag

Wat: Onderzoeken waar het probleem ontstaan is, hoe je het aanpakt en het leren omgaan met de oplossingen.

Setting in deze coaching. Bij coaching op de persoon wordt er gewerkt aan bewustwording en persoonlijk functioneren. Er wordt o.a. gewerkt aan gedragsverandering, er wordt uitgelegd en geoefend hoe je die verandering tot stand brengt en consistent krijgt.

Sessie 4: Optioneel een volgtraject. Losse coaching nazorg (in overleg).
Wat: Waarborgen van gewenst gedrag en opvattingen. Hierbij steunt de coach in het vasthouden van het gewenste gedrag, zodat u niet terug valt in ongewenste gedragingen en/of opvattingen.

U kunt naar eigen wensen en behoeften een pakket samenstellen naar behoefte van nazorg.

Heeft u vragen of wilt u een pakket samenstellen? Neem dan via onderstaand concactformulier contact op met Jan Lamers.